Càlcul d’estructures

El càlcul d’estructures i la consultoria estructural són una de les nostres principals activitats, tant en estructures metàl·liques com de formigó, mixtes i de fusta. En usos diversos, habitatges, oficines, centres comercials i d’oci, centres docents, esportius, hotelers … així com rehabilitacions estructurals en edificis antics.

optimització estructural

Són molts els projectes que hem estudiat en els quals es proposaven pesades solucions estructurals , inadequades , sobredimensionades o no compatibles amb el metodologia constructiva de lpresa constructora . Per això estudiem les possibilitats d’optimització estructural per comseguir un millor dimensionament de les estructures i un estalvi de costos de l’estructura, complint en tot moment amb la normativa.

Informes i peritatjes de patoligies estructurals

Realitzem Estudis i Informes de Patologia Estructural, analitzant les patologies , confeccionant la campanya de proves , cates i assaigs necessaris en cada cas , analitzant els resultats obtinguts i realitzant els recàlculs necessaris amb proposta de les solucions tècniques i econòmiques més convenients tenint en compte la capacitat resistent tant dels reforços proposats com del conjunt estructural resultant.

Asistencia Tècnica d’Obra

Realitzem assistències tècniques en obres per a promotors i direccions facultatives. Com a especialistes i calculistes en molts casos de les estructures controlades facilitem el rigor , l’adequat control de la direcció facultativa de l’obra i la rapidesa de les respostes per agilitzar al màxim els processos constructius .

enginyeria industrial

Realitzem Projectes de Naus Industrials , Consultoria per a l’ampliació , adaptació per ubicar instal·lacions i equips. En una nau industrial l’estructura té un paper molt important que conjugat amb el nostre equip de col·laboradors Industrials especialitzats en diferents camps com Transport , Alimentari , Automoció , emmagatzematge i Logistica ens permet oferir un servei altament qualificat i especialitzat.

Outsourcing

Amb els nostres serveis d’Outsourcing pots tenir al teu abast un Servei Tècnic Extern especialitzat en Disseny, Càlcul i Consultoria Estructural que pot aportar importants avantatges per a la seva empresa, com ara comptar amb un Departament Tècnic Extern especialitzat en Disseny, Càlcul i Consultoria Estructural , aconseguir una important Rendibilitat Econòmica a externalitzar la gestió d’un servei , millorar la Qualitat en el servei i disposar d’ un Suport Tècnic tant als enginyers i personal de la seva plantilla com als seus clients que sens dubte valoraran un assessorament personalitzat i especialitzat.