Meet our team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc pharetra euismod enim, ac ultricies nunc fringilla nec. Nam in vehicula lorem. Duis a lorem vitae leo tristique vestibulum.

More Team Members

Oscar Cierco

Ingeniero Agrónomo. Especialista en desarrollo rural y analisis de inversiones.

Medi ambient

Solucions Mediambientals

Eficiència Energètica

Estalvi i eficiència energètica

Inversió en Energies Renovables

Inversió en Energies renovables i eficiència energètica.

Agronòmica i Rural

Projectes de desenvolupament rural i agronòmics

Energies Renovables

Assessorament i projectes en energies renovalbes , biomassa , solar , eòlica .........

Edificació i obra civil

Projectes d'Edificació i obra civil

Assessoria sobre INVERSIONS en Projectes d'ENERGIA

Analitzem la inversió, i t’assessorem en la prssa de decisions.

Càlcul d'estructures METÀL·LIQUES I DE FORMIGÓ

Optimitzem i dissenyem estructures.

Outsorcing d'Enginyeria per empreses I ENTITATS

El teu despatx d’Enginyeria Externalitzat.

Projectes d'Enginyeria

Del disseny a la realitat, Projectes Executius, d’Instal·lacions, Legalitzacions.

INVERSORS EN ENERGIA I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

AJUNTAMENTS, SECTOR PÚCLIC, INSTAL·LADORES

EMPESES, INUSTRIES, EMPRENEDORS

ARQUITECTES, INSTAL·LADORES, CONSTRUCTORES

INVERSIONISTAS en energía y eficiencia energetica

AYUNTAMIENTOS, sector público, instaladores

EMPRESAS, INDUSTRIAS, EMPRENDEDORES

ARQUITECTOS, INSTALADORAS, CONSTRUCTORAS

Asesoría sobre INVERSIONES en sectores energéticos

Analizamos la inversión y te aconsejamos en la toma de decisiones.

Proyectos de INGENIERÍA

Del diseño a la realidad. Proyectos ejecutivos. De instalaciones. Legalizaciones.

Cálculo de estructuras METÁLICAS y de HORMIGÓN

Optimizamos y diseñamos estructuras.

Outsorcing de Ingeniería para EMPRESAS Y ENTIDADES

Tu despacho de ingeniería externalizado.

Medio ambiente

Implicación y soluciones medioambientales.

Eficiencia energética

Ahorro y eficiencia enerética

Inversiones en proyectos de energías renovables

Inversión en ahorro energético y energias renovables.

Edificación y obra civil

Proyectos de edificación y obra civil

Energías renovables

Asesoramiento y proyectos en energías renovalbes, biomasa, solar, eólica.........

Agronómica y rural

Proyectos de desarrollo rural y agronómicos

Our services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 

 

Oscar Cierco

Oscar Cierco

Ingeniero Agrónomo. Especialista en desarrollo rural y analisis de inversiones.

Medi ambient

Medi ambient

Solucions Mediambientals

Eficiència Energètica

Eficiència Energètica

Estalvi i eficiència energètica

Inversió en Energies Renovables

Inversió en Energies Renovables

Inversió en Energies renovables i eficiència energètica.

Agronòmica i Rural

Agronòmica i Rural

Projectes de desenvolupament rural i agronòmics

Energies Renovables

Energies Renovables

Assessorament i projectes en energies renovalbes , biomassa , solar , eòlica .........

Edificació i obra civil

Edificació i obra civil

Projectes d'Edificació i obra civil

Assessoria sobre INVERSIONS en Projectes d'ENERGIA

Assessoria sobre INVERSIONS en Projectes d'ENERGIA

Analitzem la inversió, i t’assessorem en la prssa de decisions.

Càlcul d'estructures METÀL·LIQUES I DE FORMIGÓ

Càlcul d'estructures METÀL·LIQUES I DE FORMIGÓ

Optimitzem i dissenyem estructures.

Outsorcing d'Enginyeria per empreses I ENTITATS

Outsorcing d'Enginyeria per empreses I ENTITATS

El teu despatx d’Enginyeria Externalitzat.

Projectes d'Enginyeria

Projectes d'Enginyeria

Del disseny a la realitat, Projectes Executius, d’Instal·lacions, Legalitzacions.

INVERSORS EN ENERGIA I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

INVERSORS EN ENERGIA I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

AJUNTAMENTS, SECTOR PÚCLIC, INSTAL·LADORES

AJUNTAMENTS, SECTOR PÚCLIC, INSTAL·LADORES

EMPESES, INUSTRIES, EMPRENEDORS

EMPESES, INUSTRIES, EMPRENEDORS

ARQUITECTES, INSTAL·LADORES, CONSTRUCTORES

ARQUITECTES, INSTAL·LADORES, CONSTRUCTORES

INVERSIONISTAS en energía y eficiencia energetica

INVERSIONISTAS en energía y eficiencia energetica

AYUNTAMIENTOS, sector público, instaladores

AYUNTAMIENTOS, sector público, instaladores

EMPRESAS, INDUSTRIAS, EMPRENDEDORES

EMPRESAS, INDUSTRIAS, EMPRENDEDORES

ARQUITECTOS, INSTALADORAS, CONSTRUCTORAS

ARQUITECTOS, INSTALADORAS, CONSTRUCTORAS

Asesoría sobre INVERSIONES en sectores energéticos

Asesoría sobre INVERSIONES en sectores energéticos

Analizamos la inversión y te aconsejamos en la toma de decisiones.

Proyectos de INGENIERÍA

Proyectos de INGENIERÍA

Del diseño a la realidad. Proyectos ejecutivos. De instalaciones. Legalizaciones.

Cálculo de estructuras METÁLICAS y de HORMIGÓN

Cálculo de estructuras METÁLICAS y de HORMIGÓN

Optimizamos y diseñamos estructuras.

Outsorcing de Ingeniería para EMPRESAS Y ENTIDADES

Outsorcing de Ingeniería para EMPRESAS Y ENTIDADES

Tu despacho de ingeniería externalizado.

Medio ambiente

Medio ambiente

Implicación y soluciones medioambientales.

Eficiencia energética

Eficiencia energética

Ahorro y eficiencia enerética

Inversiones en proyectos de energías renovables

Inversiones en proyectos de energías renovables

Inversión en ahorro energético y energias renovables.

Edificación y obra civil

Edificación y obra civil

Proyectos de edificación y obra civil

Energías renovables

Energías renovables

Asesoramiento y proyectos en energías renovalbes, biomasa, solar, eólica.........

Agronómica y rural

Agronómica y rural

Proyectos de desarrollo rural y agronómicos