• Projectes de cooperació i desenvolupament internacional amb països en vies de desenvolupament.
  • Projectes de millora d’infraestructures de suport a les explotacions agràries i forestals.
  • Projectes implantació modernització explotacions agrícoles, ramaderes i forestals.
  • Projectes d’implantació, ampliació, modernització i millora d’indústries agroalimentàries.
  • Implantació de sistemes APPCC .