PROJECTE PER A MILLORA TECNOLÒGICA EFICIENT MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE REGULACIÓ ELECTRONIC PUNT A PUNT I LA DISMINUCIÓ DE LES POTENCIES DE LES LÀMPADES DE PART DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE JUNEDA
Peticionari: AJUNTAMENT DE JUNEDA
Situació de las obres: Varis sectors de l’enllumenat públic de Juneda
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE PER A MILLORA TECNOLÒGICA EFICIENT MITJANÇANT LA SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL CALDERA PER UNA CALDERA DE CONDENSACIÓ D’ALTA EFICIÈNCIA A LA SALA DE BALL DEL MUNICIPI DE SIDAMON
Peticionari: AJUNTAMENT DE SIDAMON
Situació de las obres: Sala de ball, municipi de Sidamon
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE PEA A LA MILLORA TECNOLÒGICA EFICIENT MITJANÇANT LA SUBSTITUCIÓ DELS FLUORESCENTS CONVENCIONALS PER FLUORESCENTS AMB REACTÀNCIES ELECTRÒNIQUES O DEL TIPUS LED DINS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE MÉS CONSUM DE TORRES DE SEGRE
Peticionari: AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
Situació de las obres: Varis equipaments de l’Ajuntament
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE PER LA MILLORA TECNOLÒGICA EFICIENT MITJANÇANT LA SUBSTITUCIÓ DELS FLUORESCENTS CONVENCIONALS PER FLUORESCENTS AMB REACTÀNCIES ELECTRÒNIQUES A LES ESCOLES I A PART DE L’AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESOLA
Peticionari: AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESSOLA
Situació de las obres: Varis equipaments de l’Ajuntament
Tasques realitzades: Projecte

 

 

 

PROJECTE PER LA MILLORA TECNOLÒGICA EFICIENT MITJANÇANT LA SUBSTITUCIÓ DELS FLUORESCENTS CONVENCIONALS PER FLUORESCENTS AMB REACTÀNCIES ELECTRÒNIQUES A LES ESCOLES I A PART DE L’AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESOLA
Peticionari: AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESSOLA
Situació de las obres: Varis equipaments de l’Ajuntament
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE PER A MILLORA TECNOLÒGICA EFICIENT MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE REGULACIÓ ELECTRONIC PUNT A PUNT I LA DISMINUCIÓ DE LES POTENCIES DE LES LÀMPADES DE PART DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE ROSSELLÓ
Peticionari: AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Situació de las obres: Varis sector de l’enllumenat públic de Rosselló
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE DE MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AMB REFREDADORA COMPACTA EN INSTAL·LACIÓ DE FRED INDUSTRIAL (PROCÉS DE FABRICACIÓ DE TINTES)
Peticionari: CHIMIGRAF IBERICA, SA
Situació de las obres: c/ Carcassi, 6-8. Pol. Ind. “Can Jardí” 08191 Rubi (Barcelona)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE PER A INSTAL·LACIÓ DE GRUP ELECTROGEN DE 900 kVA COMMUTAT AMB SUBMINISTRAMENT D’ALTA TENSIÓ A PLANTA D’AGLOMERAT ASFÀLTIC
Peticionari: PAVIGAR, SA
Situació de las obres: Ctra. Corbins, Km 13,7 25138 Torrelameu Lleida
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE PER A INSTAL·LACIÓ DE GRUP ELECTROGEN DE 900 kVA COMMUTAT AMB SUBMINISTRAMENT D’ALTA TENSIÓ A PLANTA D’AGLOMERAT ASFÀLTIC
Peticionari: PAVIGAR, SA
Situació de las obres: Ctra. Corbins, Km 13,7 25138 Torrelameu Lleida
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DE PLANTA DE TRACTAMENT I VALORITZACIÓ DE RESIDUS A MONTOLIU DE LLEIDA (NOVA NAU DE TRIATGE)
Peticionari: GRIÑO ECOLOGIC, SA
Situació de las obres: Polígon 6, parcel·la 18, a la localitat de Montoliu de Lleida (Lleida).
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

ESTUDI DE VIABILITAT D’IMPLANTACIÓ D’ENERGIA SOLAR O SISTEMA DE MICRO-COGENERACIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE GRUP DE GASOIL DE 50kW EN PLANTA D’AGLOMERAT ASFÀLTIC
Peticionari: PAVIMENTOS AUXILIARES PIRINEO, SA
Situació de las obres: Camino de la Puebla de Alfinden s/n, Parc. 97. Pol. 58, 50162 Villamayor de Gállego (Zaragoza)
Tasques realitzades: Estudi

 

ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE DEL VARIS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA (JUNEDA, ROSSELLÓ, VILANOVA DE BELLPUIG, TORRES DE SEGRE I SIDAMON)
Peticionari: AJUNTAMENTS DE JUNEDA, ROSSELLÓ, VILANOVA DE BELLPUIG, TORRES DE SEGRE I SIDAMON)
Situació de las obres:
Tasques realitzades: Projecte

 

ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE DEL VARIS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA (JUNEDA, ROSSELLÓ, VILANOVA DE BELLPUIG, TORRES DE SEGRE I SIDAMON)
Peticionari: AJUNTAMENTS DE JUNEDA, ROSSELLÓ, VILANOVA DE BELLPUIG, TORRES DE SEGRE I SIDAMON)
Situació de las obres:
Tasques realitzades: Projecte

 

ELABORACIÓ DE L’ INVENTARI DE REFERÈNCIA D’EMISSIONS EN VARIS MUNICIPIS DE LLEIDA (JUNEDA, ROSSELLÓ, VILANOVA DE BELLPUIG, TORRES DE SEGRE I SIDAMON)
Peticionari: AJUNTAMENTS DE JUNEDA, ROSSELLÓ, VILANOVA DE BELLPUIG, TORRES DE SEGRE I SIDAMON)
Situació de las obres:
Tasques realitzades: Projecte

 

DISSENY D’ESTACIÓ D’ OMPLERTA I RENTAT DE CISTERNES DINS EL PROJECTE AGROCHEPACK (COL·LABORACIÓ UDL)
Peticionari: UNIVERSITAT DE LLEIDA
Situació de las obres:
Tasques realitzades: Projecte

 

AVANTPROJECTE PER LA INNOVACIÓ DE VARIS PUNTS D’OMPLIMENT DE CISTERNES PER TRACTAMENTS FITOSANITARIS, BASAT EN EL MODEL OPTIMITZAT PRÈVIAMENT EN EL PROJECTE AGROCHEPACK, EN VARIES COOPERATIVES CATALANES (COL·LABORACIÓ UDL)
Peticionari: UNIVERSITAT DE LLEIDA
Situació de las obres:
Tasques realitzades: Projecte

 

AVANTPROJECTE PER LA INNOVACIÓ DE VARIS PUNTS D’OMPLIMENT DE CISTERNES PER TRACTAMENTS FITOSANITARIS, BASAT EN EL MODEL OPTIMITZAT PRÈVIAMENT EN EL PROJECTE AGROCHEPACK, EN VARIES COOPERATIVES CATALANES (COL·LABORACIÓ UDL)
Peticionari: UNIVERSITAT DE LLEIDA
Situació de las obres:
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE DE MILLORA I D’ARRANJAMENT ESTRUCTURAL A L’ERMITA DE MERLI D’ALGUAIRE
Peticionari: AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
Situació de las obres: Ermita de Merli, Alguaire (Lleida)
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE EXECUCIÓ AMPLIACIÓ NAUS DE LA COOPERATIVA ALMACELLES
Peticionari: COOPERATIVA ALMACELLES
Situació de las obres: c/ La Saira s/n, Almacelles (25100) – Lleida
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA REFORMA DE BENZINERA DEL GRUP ROMERO POLO AL C/ ACADÈMIA
Peticionari: ROMERO POLO S.A.
Situació de las obres: C/ Acadèmia, 28, 25503 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU PER A LA REFORMA DE BENZINERA DEL GRUP ROMERO POLO AL C/ ACADÈMIA
Peticionari: ROMERO POLO S.A.
Situació de las obres: C/ Acadèmia, 28, 25503 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

REDACCIÓ DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES (MÉS DE 50 ESTUDIS EN COBERTES DE DIVERSES TIPOLOGIES PER INSTAL·LAR PANELLS FOTOVOLTAICS A CATALUNYA Y ARAGÓ )
Peticionari: SOFOS ENERGIA, SL
Situació de las obres:
Tasques realitzades: Projecte (col·laboració)

 

PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LLICÈNCIA AMBIENTAL EN L’ACTIVITAT DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES A MOTOR
Peticionari: ROMERO POLO, S.A.
Situació de las obres: POLÍGON INDUSTRIAL “CAMÍ DELS FRARES”, Carrer H – Parcel·la 18 25191 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

DISSENY DE SISTEMA DE SUPORT AMB LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A LA COL·LOCACIÓ DE SUPORTS PER AL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAIC
Peticionari: SOFOS ENERGIA, S.L.
Situació de las obres:
Tasques realitzades: Estudi

 

DISSENY DE SISTEMA DE SUPORT AMB LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A LA COL·LOCACIÓ DE SUPORTS PER AL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAIC
Peticionari: SOFOS ENERGIA, S.L.
Situació de las obres:
Tasques realitzades: Estudi

 

COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES A 19 COBERTES A LA LOCALITAT DE “BARBERÀ DEL VALLÈS” (BARCELONA) AMB UNA POTÈNCIA INSTAL·LADA TOTAL DE 1,2MW (PART DEL CÀLCUL D’ESTRUCTURES)
Peticionari: SOFOS ENERGIA, SL
Situació de las obres: Varis emplaçaments en Barberà del Vallès (BARCELONA)
Tasques realitzades: Projecte (col·laboració)

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A AMPLIACIÓ DE NAUS INDUSTRIALS DE LA COOPERATIVA DE MONTOLIU
Peticionari: COOPERATIVA MONTOLIU DE LLEIDA
Situació de las obres: C/ Creu, S/n, 25172, Montoliu de Lleida (Lleida)
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES EN AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIONS DEL PALAU DE “MARGALEF”
Peticionari: FISOPE, SL
Situació de las obres: Ctra. Tarragona km. 79, 25141 Torregrossa (Lleida)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES EN AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIONS DEL PALAU DE “MARGALEF”
Peticionari: FISOPE, SL
Situació de las obres: Ctra. Tarragona km. 79, 25141 Torregrossa (Lleida)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

DISSENY D’ESTRUCTURA DE PANTALLA ACÚSTICA
Peticionari: ACÚSTICS AMBIENT
Situació de las obres: Sant Adira del Besos
Tasques realitzades: Projecte

 

ESTUDI PREVI PER LA PREVISIÓ DE POTÈNCIA D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN COBERTA
Peticionari: COMPOSTAJES DEL SEGRIÁ
Situació de las obres: C/ Pla de Les Canyes, S/N, 25125 Alguaire – Lleida
Tasques realitzades: Estudi

 

ESTUDI PREVI PER LA PREVISIÓ DE POTÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN COBERTA (400kWp)
Peticionari: CROM 2, S.A.
Situació de las obres: Polígon industrial “Galileo”, Carrer B, 25180 – ALCARRÀS (LLEIDA)
Tasques realitzades: Estudi

 

ESTUDI PREVI PER LA PREVISIÓ DE POTÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN COBERTA (400kWp)
Peticionari: CROM 2, S.A.
Situació de las obres: Polígon industrial “Galileo”, Carrer B, 25180 – ALCARRÀS (LLEIDA)
Tasques realitzades: Estudi

 

ESTUDI DE CAPACITAT ESTRUCTURAL PER INSTAL·LAR PANELLS FOTOVOLTAICS EN UNA NAU DE 3.500m²
Peticionari: LORQUE S.L.U
Situació de las obres: C/ Creu del Batlle CN II 25194 (Lleida)
Tasques realitzades: Estudi

 

ESTUDI PREVI PER LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 684 kWp EN COBERTA
Peticionari: TRANSPORTS TROTA, SL
Situació de las obres: Parcel·la 7, pla parcial sud 28, CIM Lleida
Tasques realitzades: Estudi

 

ESTUDI PREVI PER LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 330 kWp EN COBERTA
Peticionari: VOLTES, SL
Situació de las obres: Polígon industrial “La Noguera”, av. De la Pau, 2, 25670 – TÉRMENS (LLEIDA)
Tasques realitzades: Estudi

 

ESTUDI PREVI PER LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 330 kWp EN COBERTA
Peticionari: VOLTES, SL
Situació de las obres: Polígon industrial “La Noguera”, av. De la Pau, 2, 25670 – TÉRMENS (LLEIDA)
Tasques realitzades: Estudi

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA EN COBERTA DE 990 kW
Peticionari: MIRALBAIDA ENERGÍA II, SL
Situació de las obres: Polígon 2, parcel·la 50 y 185, Partida Margalef, 25145 – TORREGROSSA (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS EN D’UN HABITATGE PLURIFAMILIAR
Peticionari: INMOBILIARI LERIDANA S.A. – “INLESA”
Situació de las obres: Travessia de St Jordi, 36 – 3r 25001 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

ESTUDI DE CAPACITAT ESTRUCTURAL DE NAUS PER INSTAL·LAR PANELLS FOTOVOLTAICS
Peticionari: ACTEL, S.C.C.L.
Situació de las obres: Ctra. Lleida km20, 25670 – TÉRMENS DE LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

ESTUDI DE CAPACITAT ESTRUCTURAL DE NAUS PER INSTAL·LAR PANELLS FOTOVOLTAICS
Peticionari: ACTEL, S.C.C.L.
Situació de las obres: Ctra. Lleida km20, 25670 – TÉRMENS DE LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LLICENCIA AMBIENTAL DE L’AMPLIACIÓ DE LA RESIDENCIA SANT ANTONI DE PÀDUA
Peticionari: ADESMA FUNDACIÓ
Situació de las obres: C/ Maria Sauret, 3, 25007 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GAS A LA SALA DE CALDERES DEL LOCAL CULTURAL DE “ALCARRÀS”
Peticionari: AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
Situació de las obres: Centre Cultural Municipal Lo Casino, C/ Major 84-86, 25180 – ALCARRÀS (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS EN CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI DE LA GUERRA CIVIL (ENGINYERIA)
Peticionari: AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
Situació de las obres: C/ Major, 19, 25660 – ALCOLETGE (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS EN CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI DE LA GUERRA CIVIL (ENGINYERIA)
Peticionari: AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
Situació de las obres: C/ Major, 19, 25660 – ALCOLETGE (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DEL LOCAL SOCIAL MUNICIPAL “LA UNIÓ” (COL·LABORACIÓ PART ENGINYERIA)
Peticionari: AJUNTAMENT DE SOSES
Situació de las obres: Local social de Soses 25181, SOSES (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

ESTUDI DE CAPACITAT ESTRUCTURAL PER INSTAL·LAR PANELLS FOTOVOLTAICS EN UNA NAU DE 2.500m²
Peticionari: CEFRUCO S.C.L.
Situació de las obres: Camí Cruells s/n 25125 ALGUAIRE (LLEIDA)
Tasques realitzades: Estudi

 

PROJECTE EXECUTIU DE L’OFICINA DE TURISME A LA PLAÇA DE L’EDIL SATURNINO DE LLEIDA
Peticionari: DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITAT I EMPRESA
Situació de las obres: Plaça de l’Edil Saturnino, 1, 25007- LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU DE L’OFICINA DE TURISME A LA PLAÇA DE L’EDIL SATURNINO DE LLEIDA
Peticionari: DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITAT I EMPRESA
Situació de las obres: Plaça de l’Edil Saturnino, 1, 25007- LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL DEDICADA A CENTRE DE LOGÍSTICA
Peticionari: FRAPE BEHR
Situació de las obres: Ctra. De Lleida s/n 43400 – MONTBLANC (TARRAGONA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS A LA FARMÀCIA PONS
Peticionari: GUILLERMO SAEZ PONS
Situació de las obres: C/ Major 27, 25007 -LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DELS SERVEIS COMUNS D’UN EDIFICI DE 5 HABITATGES
Peticionari: GUILLERMO SESE LLETJOS I MARIA ANGELES CUCURRUL RIU
Situació de las obres: C/ Major 68, 25007 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DELS SERVEIS COMUNS D’UN EDIFICI DE 5 HABITATGES
Peticionari: GUILLERMO SESE LLETJOS I MARIA ANGELES CUCURRUL RIU
Situació de las obres: C/ Major 68, 25007 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

ESTUDI DE CAPACITAT ESTRUCTURAL PER INSTAL·LAR PANELLS FOTOVOLTAICS EN UNA NAU DE 6.000m²
Peticionari: MOBEL LINEA S.L.
Situació de las obres: Ctra. De Torregrossa, km1, 25200 – CERVERA (LLEIDA)
Tasques realitzades: Estudi

 

ESTUDI DE CAPACITAT ESTRUCTURAL DE NAUS PER INSTAL·LAR PANELLS FOTOVOLTAICS (2.000m² y 4.500m²)
Peticionari: NUFRI, SAT
Situació de las obres: Ctra. De Palau, km1, 25230 – MOLLERUSSA (LLEIDA)
Tasques realitzades: Estudi

 

PROJECTE EXECUTIU D’UNA NAU INDUSTRIAL I OFICINES SITUADA A “TORREFARRERA”
Peticionari: PROMOCIONS PCB, S.L.
Situació de las obres: Polígon SAU 15 “LES COMES” i “SAU” , 25123 – TORREFARRERA (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’UNA NAU INDUSTRIAL I OFICINES SITUADA A “TORREFARRERA”
Peticionari: PROMOCIONS PCB, S.L.
Situació de las obres: Polígon SAU 15 “LES COMES” i “SAU” , 25123 – TORREFARRERA (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

ESTUDI PREVI PER LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 470 KW EN COBERTA, SOL·LICITUD DE ESTUDI DE CONDICIONS TECNO-ECONÒMIQUES Y PUNT DE CONNEXIÓ A LA XARXA
Peticionari: TOT COMERCIAL, SA
Situació de las obres: Partida Horta Damunt s/n, 25600 – BALAGUER (LLEIDA)
Tasques realitzades: Estudi

 

INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D’OBRES DEL CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN DE DÉU A ALMACELLES
Peticionari: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Situació de las obres: Ctra. Nacional 240 Km.111 25100 – Almacelles (Lleida)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA EN COBERTA DE 300 KW NOMINALS
Peticionari: ACTEL, S.C.C.L.
Situació de las obres: Ctra. Lleida km20, 25670 – TÉRMENS DE LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA EN COBERTA DE 300 KW NOMINALS
Peticionari: ACTEL, S.C.C.L.
Situació de las obres: Ctra. Lleida km20, 25670 – TÉRMENS DE LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

ESTUDI DE CAPACITAT ESTRUCTURAL DE NAUS PER INSTAL·LAR PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS
Peticionari: AGROPECUARIA SANT SALVADOR SCP
Situació de las obres: Camí de les masies s/n 25270 – St. Guim de Freixenet (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES EN UN CENTRE D’INTERPRETACIÓ HIDROLÒGICA DEL RIU “EBRE”
Peticionari: AGUAS DE LAS CUENCA S MEDITERRÁNEAS, SA
Situació de las obres: CAMÍ DEL RIU – ALDOVER (TARRAGONA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR 2ª FASE A “ALGERRI”
Peticionari: Ajuntament d’Algerri
Situació de las obres: Municipi d’Algerri
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR 2ª FASE A “ALGERRI”
Peticionari: Ajuntament d’Algerri
Situació de las obres: Municipi d’Algerri
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ A MAGATZEM DE PRODUCTES FARMACÈUTICS
Peticionari: ALLIANCE HEALTHCARE
Situació de las obres: C/ Mineria – Polígon Industrial del Segre
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’UN MAGATZEM PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS SENSE ÚS ESPECÍFIC
Peticionari: AYUNTAMIENTO DE ALCAMPELL
Situació de las obres: Polígon 6, parcel·la 74, 22560 – ALCAMPELL (HUESCA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DE PREPARACIÓ DE CONSERVES VEGETALS A ALMACELLES
Peticionari: Centre especial de Treball “El Plà”
Situació de las obres: Ctra. Nacional 240 Km.111 25100 – Almacelles (Lleida)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DE PREPARACIÓ DE CONSERVES VEGETALS A ALMACELLES
Peticionari: Centre especial de Treball “El Plà”
Situació de las obres: Ctra. Nacional 240 Km.111 25100 – Almacelles (Lleida)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS PER A UN EDIFICI DE 22 HABITATGES I CENTRE DE DIA EN PLANTA BAIXA AMB PÀRKING
Peticionari: Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, sl
Situació de las obres: C/-CARRER GALERA / CAVALLERS, 25002 –. LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURA PER VESTIDORS EN POLIESPORTIU MUNICIPAL
Peticionari: GARROFE-ROCA, S.A.
Situació de las obres: C/ TARRAGONA MOLLERUSSA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN B.T. AL BAR-RESTAURANT “TÒFOL”
Peticionari: ISMAEL BALSELLS MONTERO
Situació de las obres: C/ Pallars, 14, 25004 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN B.T. AL BAR-RESTAURANT “TÒFOL”
Peticionari: ISMAEL BALSELLS MONTERO
Situació de las obres: C/ Pallars, 14, 25004 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER A SORTIDOR DE GASOIL I GRUP DE BOMBEIG
Peticionari: NUFRI SAT 1.596
Situació de las obres: Ctra. del Palau, Km 1 – MOLLERUSSA (Lleida)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE ELÈCTRIC EN MITJA TENSIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA 2 A LA FÀBRICA 2 DE “NUFRI SAT 1.596”
Peticionari: NUFRI SAT 1.596
Situació de las obres: Ctra. del Palau, Km 1 25230 – MOLLERUSSA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’UNA PLANTA DE COGENERACIÓ DE 500KW A “ARTESA DE SEGRE”
Peticionari: PROYECTIA DESARROLLO Y APOYO A PROYECTOS S.L.
Situació de las obres: Polígon 16, parcel·la 22, 25730 – ARTESA DE SEGRE (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

 

PROJECTE EXECUTIU D’UNA PLANTA DE COGENERACIÓ DE 500KW A “ARTESA DE SEGRE”
Peticionari: PROYECTIA DESARROLLO Y APOYO A PROYECTOS S.L.
Situació de las obres: Polígon 16, parcel·la 22, 25730 – ARTESA DE SEGRE (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI D’OFICINES AL PARC D’EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLE
Peticionari: REPSOL DIRECTO, S.A.
Situació de las obres: CARRETERA T-310 P.K.8,6 – 43.340 MONTBRIÓ DEL CAMP
Tasques realitzades: Coord. de Seguretat i Salut

 

ESTUDI PREVI PER LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 640 kW EN COBERTA, SOL·LICITUD D’ESTUDI DE CONDICIONS TECNO-ECONÒMIQUES I PUNT DE CONNEXIÓ A LA XARXA.
Peticionari: ACUDAM VILASANA
Situació de las obres: Polígon industrial “Els Colomers” ACUDAM VILA-SANA, 25245 – VILA-SANA (LLEIDA)
Tasques realitzades: Estudi

 

PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DE COMERÇ DE FERRETERIA A L’ENGRÒS I FERRETERIA INDUSTRIAL
Peticionari: FERRETERIA ALBERTO SOLER, SA
Situació de las obres: Polígon Industrial “Les Comes – Raconada” Torrefarrera
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DE COMERÇ DE FERRETERIA A L’ENGRÒS I FERRETERIA INDUSTRIAL
Peticionari: FERRETERIA ALBERTO SOLER, SA
Situació de las obres: Polígon Industrial “Les Comes – Raconada” Torrefarrera
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

REFORMA DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE PUIGGRÒS
Peticionari: AJUNTAMENT DE PUIGGRÒS
Situació de las obres: T.M. PUIGGRÒS
Tasques realitzades: Coord. de Seguretat i Salut

 

RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I CONTRA INCENDIS I DE SANEJAMENT DEL MUNICIPI DE PUIGGRÒS.
Peticionari: AJUNTAMENT DE PUIGRÒS
Situació de las obres: T.M. PUIGGRÒS
Tasques realitzades: Coord. de Seguretat i Salut

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES DE REMODELACIÓ D’UN LOCAL SOCIAL A “SOSES”
Peticionari: AJUNTAMENT DE SOSES
Situació de las obres: Local social de Soses, SOSES (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES DE REMODELACIÓ D’UN LOCAL SOCIAL A “SOSES”
Peticionari: AJUNTAMENT DE SOSES
Situació de las obres: Local social de Soses, SOSES (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN MOLL CLARABOIA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA BENZINERA AL PORT DE L’ESTARTIT I INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES
Peticionari: PORTS DE LA GENERALITAT
Situació de las obres: PASSEIG MARÍTIM, SN , – 17258 – ESTARTIT (GIRONA)
Tasques realitzades: Coord. de Seguretat i Salut

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES DE REMODELACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE SERVEI
Peticionari: ROMERO POLO S.A.
Situació de las obres: C/ Acadèmia (Lleida)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN CENTRE D’EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE G.L.P. ENVASAT DE SEGONA CATEGORIA
Peticionari: AGENCIA DISTRIBUIDORA 10011,Cepsa Gas Licuado S.A
Situació de las obres: POLÍGON INDUSTRIAL SUP-7,
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN CENTRE D’EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE G.L.P. ENVASAT DE SEGONA CATEGORIA
Peticionari: AGENCIA DISTRIBUIDORA 10011,Cepsa Gas Licuado S.A
Situació de las obres: POLÍGON INDUSTRIAL SUP-7,
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE ELÈCTRIC EN BAIXA TENSIÓ PER INSTAL·LACIONS PROVISIONALS DE LA GUÀRDIA URBANA AL TURÓ DE GARDENY
Peticionari: AJUNTAMENT DE LLEIDA
Situació de las obres: Parc de Gardeny
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS AL LOCAL SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE TARRÉS
Peticionari: AJUNTAMENT DE TARRÉS
Situació de las obres: Afores, S/Nº TARRÉS
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’ACTIVITAT DE PREPARACIÓ DE PRODUCTES CÀRNICS I PLATS PREPARATS A VALLFOGONA DE BALAGUER
Peticionari: Associació Tia Lola Social per la Integració
Situació de las obres: C/ Carretera nº 12
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’ACTIVITAT DE PREPARACIÓ DE PRODUCTES CÀRNICS I PLATS PREPARATS A VALLFOGONA DE BALAGUER
Peticionari: Associació Tia Lola Social per la Integració
Situació de las obres: C/ Carretera nº 12
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D’ACTIVITAT DE PREPARACIÓ DE CONSERVES VEGETALS A VALLFOGONA DE BALAGUER
Peticionari: Associació Tia Lola Social per la Integració
Situació de las obres: C/ Gaspar de Portolà s/n, Hostalnou
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DEL NOU PARC MÒBIL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA AL COMPLEX DE LA CAPARRELLA
Peticionari: DIPUTUACIO DE LLEIDA
Situació de las obres: Edifici Parc Mòbil Complex la Caparrella
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AGRÍCOLA DE 12.000 m2
Peticionari: FRIGORIFICS PEDROL, SAT
Situació de las obres: Polígon 2. parcel·la 50 y 185 Partida Margalef, 25145 – TORREGROSA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AGRÍCOLA DE 12.000 m2
Peticionari: FRIGORIFICS PEDROL, SAT
Situació de las obres: Polígon 2. parcel·la 50 y 185 Partida Margalef, 25145 – TORREGROSA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 17 HABITATGES
Peticionari: PROMOCIONS CANONGE BRUGULAT, SL
Situació de las obres: C/ Casagaualda, nº-3
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN DIPÒSIT SOTERRAT DE 19m³ DE G.L.P.
Peticionari: RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ, S.L.
Situació de las obres: C/ Onze de Setembre – C/ Jaume II – C/ Sinogues
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE PER A CLIMATITZACIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL DE LOGÍSTICA
Peticionari: ROMERO POLO, S.A.
Situació de las obres: Polígon els Frares Parcel·la Nº18 Carrer H
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE PER A CLIMATITZACIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL DE LOGÍSTICA
Peticionari: ROMERO POLO, S.A.
Situació de las obres: Polígon els Frares Parcel·la Nº18 Carrer H
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’ADEQUACIÓ INTERIOR D’UN LOCAL MUNICIPAL A “ALGUAIRE”
Peticionari: AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
Situació de las obres: Ctra. d’Osca, km. 100.5 25110 – ALPICAT (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 2.026KWp EN COBERTA
Peticionari: NUFRI SOLAR, S.L.
Situació de las obres: Ctra. del Palau, km 1 25230 – MOLLERUSSA –
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER L’AMPLIACIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL A “ANGLESOLA”
Peticionari: ROS ROCA CRYO-ENERGY, SL
Situació de las obres: Polígon Industrial la Serra, s/n 25.320 – ANGLESOLA (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER L’AMPLIACIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL A “ANGLESOLA”
Peticionari: ROS ROCA CRYO-ENERGY, SL
Situació de las obres: Polígon Industrial la Serra, s/n 25.320 – ANGLESOLA (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN ALLOTJAMENT COMUNITARI DE TREBALLADORS A “ALCOLETGE”
Peticionari: COOPERATIVA AGRÍCOLA D’ALCOLETGE S.C.C.L.
Situació de las obres: C/ ESTACIÓ S/N. ALCOLETGE (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa & Coord. Seguretat

 

PROJECTE D’AMPLIACIÓ D’UN ESTABLIMENT DESTINAT A LA PRODUCCIÓ D’AGLOMERAT ASFÀLTIC I AL TRACTAMENT I CLASSIFICACIÓ D’ÀRIDS SITUAT A “TORRELAMEU”
Peticionari: PAVIMENTOS GAR, SA
Situació de las obres: Polígon 503 Parcel•les 21, 22 i 23 i polígon 504 Parcel•la 13 25138 – TORRELAMEU (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE EXECUTIU D’UN PARC SOLAR FOTOVOLTAIC DE 2.000 kWp EN TERRENY
Peticionari: POAL FOTOVOLTAICA, S.L.U
Situació de las obres: Polígon 2, parcel·la 8 25143 – EL POAL- LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’UN PARC SOLAR FOTOVOLTAIC DE 2.000 kWp EN TERRENY
Peticionari: POAL FOTOVOLTAICA, S.L.U
Situació de las obres: Polígon 2, parcel·la 8 25143 – EL POAL- LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’UN PARC SOLAR FOTOVOLTAIC DE 270 kWp EN TERRENY
Peticionari: MARTÍ FELIP JOSA
Situació de las obres: Polígon 15, Parcel·la 3 y 7 -25245- VILA-SANA (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA LÍNEA D’ALTA TENSIÓ DE 25KV, AMB 4 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ DE 630KVA I 1 DE 400KVA, PER AL PARC SOLAR FOTOVOLTAIC SITUAT A “EL POAL”.
Peticionari: POAL FOTOVOLTAICA, S.L.U
Situació de las obres: Polígon 2, parcel·la 8 25143 – EL POAL-
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU I DE LLICENCIA AMBIENTAL EN ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
Peticionari: ASSESSORIA ANTONIO MARTINEZ, S.L.
Situació de las obres: Avinguda de Madrid, nº 50-52, 25002 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

 

PROJECTE EXECUTIU I DE LLICENCIA AMBIENTAL EN ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
Peticionari: ASSESSORIA ANTONIO MARTINEZ, S.L.
Situació de las obres: Avinguda de Madrid, nº 50-52, 25002 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

ESTUDI DE CAPACITAT ESTRUCTURAL PER INSTAL·LAR PANELLS FOTOVOLTAICS EN UNA NAU DE 1.500m²
Peticionari: HIDROLLEIDA, SA
Situació de las obres: Ctra. d’Osca, km. 100.5 25110 – ALPICAT (LLEIDA)
Tasques realitzades: Estudi

 

PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GAS EN EL BAR “CAL LLOBET”
Peticionari: NOU CAL LLOBET, SL
Situació de las obres: C/ San Sebastià, 27, baixos
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ EN EDIFICI DE 48 HABITATGES
Peticionari: PROMOU CT TERRES PONENT, SL
Situació de las obres: Av. d’Urgell , 29 i 31 25250 – BELLPUIG(LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ EN EDIFICI DE 48 HABITATGES
Peticionari: PROMOU CT TERRES PONENT, SL
Situació de las obres: Av. d’Urgell , 29 i 31 25250 – BELLPUIG(LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE PER L’AMPLIACIÓ DE LES OFICINES D’UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALITZACIÓ D’ESCALES I ANDAMIS
Peticionari: RUBEN Y HECTOR, SL
Situació de las obres: Ctra. N-II, km 453,8   25180 – ALCARRÀS (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa & Coord. Seguretat

 

PROJECTE D’AMPLIACIÓ ESTRUCTURAL DEL “C.E.I.P. ABAT RUERA” DE “PUIGGRÒS”
Peticionari: AJUNTAMENT DE   PUIGGRÒS
Situació de las obres: C.E.I.P. ABAT RUERADE PUIGGRÒS
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ EN EDIFICI PER A CENTRE CULTURAL MUSICAL (PART ENGINYERIA)
Peticionari: AJUNTAMENT DE JUNEDA
Situació de las obres: C/ Dr. Cornudella, 2
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ EN EDIFICI PER A CENTRE CULTURAL MUSICAL (PART ENGINYERIA)
Peticionari: AJUNTAMENT DE JUNEDA
Situació de las obres: C/ Dr. Cornudella, 2
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

ESTUDI DE CAPACITAT ESTRUCTURAL PER INSTAL·LAR PANELLS FOTOVOLTAICS EN UNA NAU DE 12.000m²
Peticionari: FRIGORIFICS PEDROL, SAT
Situació de las obres: Polígon 2, parcel·la 50 y 185, Partida Margalef -TORREGROSSA
Tasques realitzades: Estudi

 

PROJECTE EXECUTIU D’UNA NAU INDUSTRIAL DE 8.000 m2
Peticionari: ISABEL CERVELLÓ BALCELLS
Situació de las obres: Ctra. de Lleida s/n MONTBLANC (TARRAGONA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

POSADA EN SERVEI DE 53 CENTRES D’EMMAGATZEMATGE I VENDA DE G.L.P.
Peticionari: CEPSA
Situació de las obres:
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

POSADA EN SERVEI DE 53 CENTRES D’EMMAGATZEMATGE I VENDA DE G.L.P.
Peticionari: CEPSA
Situació de las obres:
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE PLANTA DE VALORITZACIÓ D’OLIS VEGETALS USATS
Peticionari: CLEAR STREAM INVESTMENTS, S
Situació de las obres: C/ La Pobla, s/n 25178-BOVERA (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa & Coord. Seguretat

 

ADEQUACIÓ AMBIENTAL DE LA SEU CENTRAL DE “COMERCIAL VALLS” EN EL POLÍGON INDUSTRIAL “EL SEGRE” DE LLEIDA
Peticionari: Comercial R. I J. Valls, SL
Situació de las obres: Plg. I. El Segre, C/ Empresari Josep Segura Farré, p. 725 25191–LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA DELEGACIÓ DE TREBALL I INDUSTRIA
Peticionari: DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITAT I EMPRESA
Situació de las obres: Avda.. del Segre,   7 25007–LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA DELEGACIÓ DE TREBALL I INDUSTRIA
Peticionari: DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITAT I EMPRESA
Situació de las obres: Avda.. del Segre,   7 25007–LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS EN EDIFICI DE 10 HABITATGES ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ I ACS, SOLAR TÈRMICA I ESTUDI CONTRA INCENDIS DEL PÀRKING
Peticionari: GESTIONS IMMOBILIÀRIES MATXANI GRAN, S.L.
Situació de las obres: C/ de l’Estany, s/n 25260-IVARS D’URGELL (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS D’UN EDIFICI DE 31 HABITATGES ENTRE MITGERES
Peticionari: Promocions Canonge Brugulat, SL
Situació de las obres: C/ Baró d’eroles, 5 – C/ Tamarite de litera-LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ D’UN EDIFICI DE12 HABITATGES A “TORREFARRERA”
Peticionari: PROMOCIONS CONTPUIG, SL
Situació de las obres: TORREFARRERA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ D’UN EDIFICI DE12 HABITATGES A “TORREFARRERA”
Peticionari: PROMOCIONS CONTPUIG, SL
Situació de las obres: TORREFARRERA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES EDIFICI PLURIFAMILIAR I APARCAMENT A “LES BORGES BLANQUES”
Peticionari: PROMOCIONS INTERIORS CATALANES, S.L.
Situació de las obres: C/ del Pi, 15-16   25400-LES BORGES BLANQUES- (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte

 

ESTUDI DE CAPACITAT ESTRUCTURAL PER INSTAL·LAR PANELLS FOTOVOLTAICS EN UNA NAU DE 2.000m²
Peticionari: ROMERO POLO, SA
Situació de las obres: Polígon Industrial El Camí dels Frares, Parcel·la 18, carrer H 25191 – LLEIDA

 

Tasques realitzades: Estudi

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BT DE PÀRKING DE 12 PLACES
Peticionari: URBANITZACIÓ I PROMOCIÓ URBAVENT, S
Situació de las obres: Av. Ramon Espinet, sn, cantonada camí vell 25125 – ALGUAIRE(LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa & Coord. Seguretat

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BT DE PÀRKING DE 12 PLACES
Peticionari: URBANITZACIÓ I PROMOCIÓ URBAVENT, S
Situació de las obres: Av. Ramon Espinet, sn, cantonada camí vell 25125 – ALGUAIRE(LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa & Coord. Seguretat

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ EN EDIFICI DE 14 HABITATGES
Peticionari: URBANITZACIÓ I PROMOCIÓ URBAVENT, SL
Situació de las obres: Av. Ramon Espinet, sn, cantonada camí vell 25125 – ALGUAIRE (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa & Coord. Seguretat

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN B.T. D’UN LOCAL PER A CENTRE DOCENT
Peticionari: INLINGUA LLEIDA, SL
Situació de las obres: C/Alcalde Rovira Roure, nº 5 25006 – Lleida
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa & Coord. Seguretat

 

PROJECTE EXECUTIU EN EDIFICI DESTINAT A CENTRE D’IDIOMES
Peticionari: CENTRO IDIOMAS INLINGUA LLEIDA, S.L.
Situació de las obres: C/Alcalde Rovira Roure, nº 5 25006–LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU EN EDIFICI DESTINAT A CENTRE D’IDIOMES
Peticionari: CENTRO IDIOMAS INLINGUA LLEIDA, S.L.
Situació de las obres: C/Alcalde Rovira Roure, nº 5 25006–LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

ESTUDI DE CAPACITAT ESTRUCTURAL D’UNA NAU PER INSTAL·LAR PANELLS FOTOVOLTAICS
Peticionari: ESTUDIOS I MONTAJES ELÈCTRICOS, SA
Situació de las obres: Ctra. Seu D’Urgell C.1313, Km.2.5, 25660 Alcoletge
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ EN EDIFICI DE 4 HABITATGES
Peticionari: OBRES I SERVEIS REVE S.L
Situació de las obres: C/ Raïmat, 12 25110–ALPICAT (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ EN EDIFICI DE 40 HABITATGES
Peticionari: BALMES RESIDENCIAL S.L.U.
Situació de las obres: Passatge Sant Jeroni, 14-16 25005–LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ EN EDIFICI DE 40 HABITATGES
Peticionari: BALMES RESIDENCIAL S.L.U.
Situació de las obres: Passatge Sant Jeroni, 14-16 25005–LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES 2 EDIFICIS PLURIFAMILIARS ENTRE MITGERES AMB 12 HABITATGES I APARCAMENT
Peticionari: PROGEGA HABITATGES, S.L.
Situació de las obres: C/ Nou, núm. 3-5 25612-LES AVELLANES (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE 6 EDIFICIS UNIFAMILIARS
Peticionari: PUIGDEMASA (ARQUITECTE)
Situació de las obres: 25132-BENAVENT DE SEGRIÀ (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I A.C.S. PER EDIFICI DE 7 HABITATGES
Peticionari: SOFOS SOLAR, SL
Situació de las obres: C/ Doctor Robert, 116 ALBATÀRREC (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I A.C.S. PER EDIFICI DE 7 HABITATGES
Peticionari: SOFOS SOLAR, SL
Situació de las obres: C/ Doctor Robert, 116 ALBATÀRREC (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I A.C.S. I ELECTRICITAT PER UN EDIFICI DE 4 HABITATGES I 1 LOCAL
Peticionari: SOFOS SOLAR, SL
Situació de las obres: C/ Sinogues, 9 TORRES DE SEGRE (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D’APARCAMENT DE 10 PLACES PER EDIFICI DE 4 HABITATGES I 1 LOCAL
Peticionari: SOFOS SOLAR, SL
Situació de las obres: C/ Sinogues, 9 TORRES DE SEGRE (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER UN EDIFICI DE 4 HABITATGES I 1 LOCAL
Peticionari: SOFOS SOLAR, SL
Situació de las obres: C/ Sinogues, 9 TORRES DE SEGRE (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER UN EDIFICI DE 4 HABITATGES I 1 LOCAL
Peticionari: SOFOS SOLAR, SL
Situació de las obres: C/ Sinogues, 9 TORRES DE SEGRE (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DE 7 HABITATGES
Peticionari: URBANITZACIÓ PONENT, SL
Situació de las obres: Pla parcial “SAU 6”, parcel·la•.la 7 25132 BENAVENT DE SEGRIÀ (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER ENLLUMENAT PÚBLIC AL T.M. DE “BELL-LLOC D’URGELL”
Peticionari: Ajuntament de BELL-LLOC D’URGELL
Situació de las obres: C/ Orient, s/n   25220-BELL-LLOC D’URGELL (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D’UN PUNT DE SERVEIS DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES
Peticionari: ILNET, UTE
Situació de las obres: C/ Germans Izquierdo; 3 25003-LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D’UN PUNT DE SERVEIS DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES
Peticionari: ILNET, UTE
Situació de las obres: C/ Germans Izquierdo; 3 25003-LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS A LES INSTAL·LACIONS DE “ILNET”
Peticionari: ILNET, UTE
Situació de las obres: Partida Pardinyes Altes, 13 25195–LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURA D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AMB PARETS DE CÀRREGA
Peticionari: JUAN ANDREU FERNANDEZ
Situació de las obres: C/ Anselm Clavé, 14 LINYOLA-(LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ EN EDIFICI DE 24 HABITATGES
Peticionari: BALMES RESIDENCIAL S.L.U.
Situació de las obres: Plaça dels Pagesos, 3 25003–LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ EN EDIFICI DE 24 HABITATGES
Peticionari: BALMES RESIDENCIAL S.L.U.
Situació de las obres: Plaça dels Pagesos, 3 25003–LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN L’APARCAMENT DE L’HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA
Peticionari: GRUP ROMEO POLO
Situació de las obres: Hospital Aranu de Vilanova, LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’UNA BUGADERIA NO INDUSTRIAL SITUADA EN PLANTA BAIXA D’UN EDIFICI D’HABITATGES
Peticionari: FERRETERIA ALBERTO SOLER, SA
Situació de las obres: C/ Urgell, 12   25670-TERMENS (LLEIDA )
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa & Coord. Seguretat

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA PER CONSUM D’ACS D’UN EDIFICI DE 18 HABITATGES
Peticionari: PORFONT, S.C.C.L.
Situació de las obres: C/ Josep Pallach, parcel·la•la 21 25195–LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA PER CONSUM D’ACS D’UN EDIFICI DE 18 HABITATGES
Peticionari: PORFONT, S.C.C.L.
Situació de las obres: C/ Josep Pallach, parcel·la•la 21 25195–LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’OBERTURA D’UN MAGATZEM PER MATERIAL DE FERRETERIA SITUAT EL PLANTA BAIXA D’UN EDIFICI D’HABITATGES
Peticionari: FERRETERIA ALBERTO SOLER, SA
Situació de las obres: C/ Valls d’Andorra, 5, Baixos LLEIDA -25005 (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS EN EDIFICI D’HABITATGES
Peticionari: ILERT ENGINYERIA, SL
Situació de las obres: Carrer 1 S/N i Carrer 2 S/N – Guissona(Lleida).
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE PER L’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA CONDUCCIÓ DE GAS NATURAL DE LA URBANITZACIÓ UA-2 DE “LA PLETA DE RUDA”
Peticionari: ILERT ENGINYERIA, SL
Situació de las obres: Urbanització la pleta
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE PER L’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA CONDUCCIÓ DE GAS NATURAL DE LA URBANITZACIÓ UA-2 DE “LA PLETA DE RUDA”
Peticionari: ILERT ENGINYERIA, SL
Situació de las obres: Urbanització la pleta
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES D’UN EDIFICI DE GARATGES I 7 HABITATGES
Peticionari: LA GREMIAL, SL
Situació de las obres: C/ Riu Essera 7
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS EN UN EDIFICI D’HABITATGES
Peticionari: PUIGDEMASA (ARQUITECTE)
Situació de las obres: C/ Casagualda, nº3, Lleida.
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR PER AL CONSUM D’A.C.S. D’UN EDIFICI DE 6 HABITATGES
Peticionari: RICARD-SET, SLU
Situació de las obres: C/ Serranía de Ronda, Nº 2, cantonada C/ Nostra Sra. dels Àngels 25001 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR PER AL CONSUM D’A.C.S. D’UN EDIFICI DE 6 HABITATGES
Peticionari: RICARD-SET, SLU
Situació de las obres: C/ Serranía de Ronda, Nº 2, cantonada C/ Nostra Sra. dels Àngels 25001 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’ACTIVITAT I MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN OFICINES
Peticionari: ROMERO POLO, SA
Situació de las obres: POLÍGON INDUSTRIAL “CAMÍ DELS FRARES”, Carrer H – Parcel•la 18 25191 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ DE VENTILADORS
Peticionari: SOLTEKA, SA
Situació de las obres: Polígon Industrial “El Segre”, Parcel•la 711 25001 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL COL·LEGI SANT JAUME A LA LLEI 3/1998
Peticionari: COL·LEGI SANT JAUME
Situació de las obres: C/ Castella, 5-3 25003 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL COL·LEGI SANT JAUME A LA LLEI 3/1998
Peticionari: COL·LEGI SANT JAUME
Situació de las obres: C/ Castella, 5-3 25003 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ EN EDIFICI D’HABITATGES
Peticionari: CONTRERAS TORRES, CB.
Situació de las obres: C/ Major, 8 25133– Vilanova de Segrià (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN B.T. DE “L’I.E.S. L’OLIVERA” A “LA GRANADELLA”
Peticionari: l’AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA
Situació de las obres: Pc. Escoles, s/n a LA GRANADELLA(LLEIDA) – 25177.
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES EDIFICI DE GARATGES, LOCALS, TRASTERS I 38 HABITATGES
Peticionari: PAOBAL ALBALATE, SL.
Situació de las obres: C/ Gral. Britos 20-22, C/ del Riu 7-9-11 25007 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES EDIFICI DE GARATGES, LOCALS, TRASTERS I 38 HABITATGES
Peticionari: PAOBAL ALBALATE, SL.
Situació de las obres: C/ Gral. Britos 20-22, C/ del Riu 7-9-11 25007 – LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS EN UN EDIFICI D’HABITATGES
Peticionari: PUIGDEMASA (ARQUITECTE)
Situació de las obres: Avinguda Ramón Espinet s/n, cantonada amb al camí vell, Alguaire (Lleida)
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN LOCAL DESTINAT A GESTORIA
Peticionari: GESTORIA MARTINEZ & VILASECA
Situació de las obres: Avinguda de Madrid, nº 50-52, LLEIDA(Lleida).
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa & Coord. Seguretat

 

PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D’UNA DISCOTECA SITUADA A “SOLSONA”
Peticionari: COLLINS MUSICS, SL
Situació de las obres: Ctra. De la Bassella, 14 25280 – SOLSONA (LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D’UNA DISCOTECA SITUADA A “SOLSONA”
Peticionari: COLLINS MUSICS, SL
Situació de las obres: Ctra. De la Bassella, 14 25280 – SOLSONA (LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D’UN PUNT DE SORTIDA DE SERVEIS DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES
Peticionari: ILNET, UTE
Situació de las obres: C/ Nord, 37   LLEIDA -25007 (LLEIDA
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’ADEQUACIÓ AMBIENTAL DE LA SALA DE FESTES I DISCOTECA “XELSA”
Peticionari: KLICK CAVERN, SL
Situació de las obres: Avd. Trabucaires, 2 25280 – SOLSONA (LLEIDA )
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIONS EN B.T. EN UNA FÀBRICA DE PAPER SITUADA A “MOLLERUSSA”
Peticionari: PAPELERA DEL PRINCIPADO, SA
Situació de las obres: Ctra. L-200, s/n 25230 – MOLLERUSSA(LLEIDA )
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE D’AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIONS EN B.T. EN UNA FÀBRICA DE PAPER SITUADA A “MOLLERUSSA”
Peticionari: PAPELERA DEL PRINCIPADO, SA
Situació de las obres: Ctra. L-200, s/n 25230 – MOLLERUSSA(LLEIDA )
Tasques realitzades: Projecte & D.Facultativa

 

PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ D’EDIFICI PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (PART ENGINYERIA)
Peticionari: AJUNTAMENT DE LLEIDA
Situació de las obres: Avd.. MIQUEL BATLLORI / AVDA.. FONTANET. LA BORDETA (LLEIDA)
Tasques realitzades: Projecte