Com estalviar amb la nova tarifa elèctrica per hores

COM ESTALVIAR AMB LA NOVA TARIFA ELÈCTRICA PER HORES

Entendre com funciona la nova tarifa elèctrica per hores no és fàcil. Intentarem explicar-t’ho.

Anem a pams.

1) Tinc comptador intel·ligent a casa meva o negoci?

Probablement no sàpigues ni que és ni si tens instal·lat comptador intel·ligent a casa teva o negoci, és fàcil veure-ho en mateixa factura elèctrica (si el tens instal·lat la factura et indiqués potències màximes mensuals).

Per no complicar les coses, contacta amb la teva empresa comercialitzadora d’energia, ells t’informaran sobre si tens o no instal·lat un comptador intel·ligent.

 

 

contador ingeligente

 Imatge de comptador intel·ligent.

2) I si no tinc un comptador intel·ligent?

No podràs acollir-te a la nova tarifa per hores.

Per a que la facturació reflecteixi el consum real, hora a hora, no només serà necessari tenir un comptador intel·ligent, sinó integrat en els sistemes de telemesura i telegestió de les companyies elèctriques.

3) Tinc comptador intel·ligent, com m’acullo a la nova tarifa?

Simplement truca la teva comercialitzadora i canvia a la nova tarifa per hores (nomès si actualment ja estàs al mercat lliure).

3) A quina hora poso la rentadora, assecadora o electrodomèstics que m’ho permetin si m’acullo a la nova tarifa?

D’acord amb l’Institut per a la Diversificació i el Desenvolupament Energètic (IDAE), entre els electrodomèstics que més gasten estan la nevera, la televisió, la rentadora, l’assecadora, el rentaplats i el forn. Clarament, la nevera o la nevera no es poden desconnectar, però sí que es pot programar la rentadora o utilitzar el forn en les hores més convenients”.

 

grafica_precio_energia
Corba diària de preu d’energia de Xarxa elèctrica espanyola

La recomanació general és evitar consums forts entre de les 14h a les 22h com es pot veure en el gràfic. L’ideal seria posar el rentaplats o la rentadora al matí a l’aixecar-nos.

En el següent enllaç podeu consultar l’evolució dels preus de l’energia per dia de l’any al web de Red Eléctrica Española.

http://www.esios.ree.es/pvpc

En general quan menys consum hi ha, més barata és l’energia, en hores punta de consum és quan serà més cara.

4) Quins termes conformen la factura elèctrica?

El rebut de la llum està integrat per diversos components, alguns fixos i altres variables. El nou sistema, que estableix un preu diferent del kWh al llarg del dia, no anirà a influir sobre la totalitat de la factura, ja que l’estalvi aconseguit per l’usuari només es veurà reflectit en el terme d’energia consumida, que representa entre un 35% i 45% del preu final. Els altres elements del rebut -el terme de potència i els impostos- estan establerts pel Govern i no es veurà afectat pel nou càlcul.

5) Ajustar el terme de potència per a un estalviar en el termini fix de la teva factura

Segurament tens contractada una potència superior a la que necessites, amb el que estàs pagant una potència que no utilitzes. Et recomanem que facis una suma de les potències simultànies que tens instal·lades per verificar aquest aspecte (forn + il·luminació + tv + endolls que puguin estrar funcionat alhora + aire condicionat ….)

Com ajustar la potència contractada.
Et deixem un enllaç d’ENDESA per realitzar el càlcul aproximat tu mateix:

https://www.endesaclientes.com/hogares/calculadora.html

Amb les mesures que et proposem, baixant el terme de potència i ajustant els teus consums a les hores de menor preu del kWh amb la nova tarifa per hores, estimem que es poden aconseguir estalvis d’entre un 20-30% el que pot suposar entre 100 i 150 Euros anuals.