• Desenvolupament de projectes i EPC

 • Parcs fotovoltaics i biomassa per a grans consums

 • Assessorament en Inversions en Energies Renovables

  Des de la auditoria d’instal·lacions i Due diligence Tècnica, fins a l’assessorament en totes les fases del projecte. També busquem oportunintas de negoci creant de portfolis, adaptats al perfil de l’inversor. Assessorament en compra de projectes. Negociació de PPAs en parcs fotovoltaics.

  • Auditoria d’instal·lacions.

  • Due diligence tècnica.

  • Assessorament en Totes les fases del projecte.

  • Creació de portafoli d’inversió.

  • Assessorament en compra de projectes.

  • Elaboració de Plecs per a contractar el subministrament d’energia.

  • Desenvolupament de projectes i EPC.

  • Negociació de PPA és en parcs fotovoltaics.

  • Projectes CDM ( Clean Development Mechanism).

  • Gestió de carteres de CO2.