Les 5 passes per obtenir la llicència d’activitat comercial

Abans d’obrir qualsevol tipus de negoci, és necessari disposar d’una llicència d’activitat.

 

farmacia             tienda2

En els següents 5 passes per obtenir la llicència d’activitat comercial, et mostrem que has de fer per legalitzar el teu negoci.

El projecte per a la llicència d’activitat és un document elaborat per un tècnic (enginyer o arquitecte) que reflecteix les condicions i característiques d’un local.

Us recomanem que contacteu amb professionals contrastats, i desconfieu de preus excessivament baixos, un bon assessorament us estalviarà molts costos, problemes i disgustos, i això requereix temps de gestió i estudi, si no us ho cobren és perquè simplement no ho fan i després sorgeixen els problemes.

Aquest document és bàsic perquè “el desenvolupament de l’activitat sigui declarada apta per l’Ajuntament”, es classifiquen segons llei LPCA 20/2009, les llicències d’obertura i activitat es divideixen en: Annex I, Annex II, Annex III (innòcues amb comunicació prèvia) i Annex IV.

Aquí estarien incloses activitats com:

Floristeries, quioscos, botigues de roba, botigues d’alimentació, oficines administratives …

 

Contingut i costos de la llicència

La llicència d’activitat ha de comptar amb una memòria tècnica, un plec de prescripcions tècniques, plànols, pressupost i mesuraments.
I és en un bon projecte on s’estalvien els costos i eviten els problemes.
La taxa de l’ajuntament per fer l’informe tècnic varia entre els 450 i els 3.000 euros per a aquest tipus d’activitats.

 

Les 5 passes per a la llicència d’una activitat comercial són:

  1. Sol·licitar un certificat de compatibilitat urbanística en cas de ser necessari
  2. Preparar la documentació del projecte, que pot incloure en alguns casos un estudi d’impacte acústic.
  3. Sol·licitar llicència d’obres i adequar el local a les especificacions del projecte tècnic.
  4. Tramitar a l’ajuntament la documentació i la sol·licitud decomunicació de l’activitat.
  5. Liquidar la taxa a l’ajuntament per obtenir la llicència.