• Estudis d’Impacte Ambiental


     Realitzem dstudis d’impacte ambiental. Tramitació de Llicències ambientals, Declaració Anual de Residus Industrials (DARI), Autoritzacions d’abocament, DUCA.

  • Tramitació i seguiment de les subvencions i ajudes a la gestió ambiental

    Fem campanyes de sensibilització, comunicació i educació ambiental tant per ens públics com privats. Fem la tramitació i seguiment de les subvencions i ajudes a la gestió ambiental.

  • Control de les aigües de consum humà

    Gestió, vigilància i control de les aigües de consum humà, i redacció i aplicació dels Plans d’Autocontrol. Realitzem l’elaboració del programa de m