PROJECTE ENGINYERIA INSTAL·LACIÓ DE FRED INDUSTRIAL

PROJECTE d’ENGINYERIA D’INSTAL·LACIÓ DE FRED INDUSTRIAL

Client: CHIMIGRAF IBERICA, SA
Adreça: C/CARCASSI, 6-8, POL. IND. “CAN JARDI”, 08191 RUBÍ (BARCELONA)
Població: RUBÍ (BARCELONA)
Tipus: PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE FRED INDUSTRIAL

Descripció: És tracta d’un projecte de millora d’eficiència energètica amb refredadora compacta en instal·lació de fred industrial (procés de fabricació de tintes).

L’objecte del PROJECTE D’ENGINYERIA va consistir en al legalització de la instal·lació frigorífica davant de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, Subdirecció General de Seguretat Industrial, Servei de Seguretat d’Instal • lacions, així com justificar el compliment per part de la instal·lació del Reglament de Seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques.
El present document és descriptiu de les instal·lacions frigorífiques existents i justificatiu del compliment del Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries vigents.

 

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Projecte D’ENGINYERIA
  • Direcció Facultativa