AUDITORIA ENERGÈTICA EN PART DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE JUNEDA

Alumbrado público / Auditoría energética / Eficiencia energética / Huella de carbono

Client: AJUNTAMENT DE JUNEDA
Adreça: VARIS SECTORS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE JUNEDA
Població: JUNEDA (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’uditoria energètica i de millora d’eficiència energètica per a la millora tecnològica eficient mitjançant la instal·lació d’un sistema de regulació electrònic punt a punt i la disminució de les potències de les làmpades de part de l’enllumenat públic de Juneda.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Auditoria energètica enllumenat públic (Dins del document global del pacte dels alcaldes).
  • Estudi d’estalvi energètic.
  • Certificació dels estalvis de llum aconeguits.

DESCRIPCIÓ I ZONES D’ACTUACIÓ

L’actuació prevista en l’auditoria energètica als carrers afectats consisteix en les següents mesures:

  • Substitució de làmpades per altres de menor o igual potència, substituint també totes les que son de Mercuri. Les noves làmpades seran totes de Vapor de Sodi d’alta pressió.
  • En totes del lluminàries on es substitueix la làmpada, s’incorporarà un equip electrònic regulable d’encesa adaptat a la potència de la làmpada, amb una estanqueïtat de IP-65.

ESTALVI ECONÒMIC ESPERAT AMB L’ACTUACIÓ

Amb l’actuació proposada en aquesta memòria, i considerant un preu mig de la tarifa elèctrica aplicable a l’enllumenat exterior en aquest moment, es preveu aconseguir el següent estalvi econòmic:

S’ha considerat un preu mig de terme d’energia de 0,10 €/kWh

Estalvi energètic: 77.405 KWh/any

Estalvi anual per terme energia:

77.405 kWh x 0,10 €/kW = 7.740,5 €/any (No inclou impostos indirectes)

 

ESTALVI D’EMISSIONS EQUIVALENTS DE CO2

L’Estalvi esperat d’emissions equivalents de CO2 serà de:

77.405 kWh x 0,3 kgCO2/kWh = 23,22 Tn/CO2