MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE ROSSELLÓ

Alumbrado público / Eficiencia energética / Huella de carbono

Client: AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Adreça: VARIS SECTORS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE ROSSELLÓ
Població: ROSSELLÓ (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’eficiència energètica per a la millora tecnològica eficient mitjançant la instal·lació d’un sistema de regulació electrònic punt a punt i la disminució de les potències de les làmpades de part de l’enllumenat públic de Rosselló.

DESCRIPCIÓ I ZONES D’ACTUACIÓ

L’actuació consisteix en les següents mesures:

  • Substitució de làmpades per altres de menor o igual potència. Les noves làmpades seran totes de Vapor de Sodi d’alta pressió.
  • En totes del lluminàries on es substitueix la làmpada, s’incorporarà un equip electrònic regulable d’encesa adaptat a la potència de la làmpada, amb un caputxó estanc IP-65.

Les zones d’actuació i les lluminàries concretes a substituir son les que s’enumeren, indicant-ne també la potència de la làmpada desprès de l’actuació:

Per tant l’actuació consisteix en:

  • Substitució de 8 làmpades antigues de 70 W per làmpades noves de 70 W de VSAP.
  • Substitució de 64 làmpades de 100 W per làmpades de 70 W de VSAP.
  • Substitució de 402 làmpades de 250 W per làmpades de 150 W de VSAP.
  • Incorporació d’un equip electrònic regulable d’encesa adaptat a les necessitats de les noves potències instal·lades, amb un caputxó estanc IP-65 per cada una de les 535 lluminàries on es substitueix la làmpada.

 

ESTALVI ECONÒMIC ESPERAT AMB L’ACTUACIÓ

Amb l’actuació proposada en aquesta memòria, i considerant un preu mig de la tarifa elèctrica aplicable a l’enllumenat exterior en aquest moment, es preveu aconseguir el següent estalvi econòmic:

Estalvi energètic; 283.380 KWh/any

Estalvi anual per terme energia:

283.380kWh x 0,10 €/kW = 28.338 €/any

 

ESTALVI D’EMISSIONS EQUIVALENTS DE CO2

L’Estalvi esperat d’emissions equivalents de CO2 serà de:

283.380kWh x 0,3kgCO2/kWh = 85,01 Tn/CO2

 

Els treballs realitzats van ser els següents:

  • Projecte de millora d’eficiència energètica.
  • Certificació actuacions