PROJECTE D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA SUBSTITUCIÓ A LED A L’AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESOLA

Alumbrado público / Auditoría energética / Eficiencia energética

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA SUBSTITUCIÓ A LED A L’AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESOLA

Client: AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESSOLA
Adreça: VARIS EQUIPAMENTS DE L’AJUNTAMENT
Població: PALAU D’ANGLESSOLA (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’eficiència energètica per a la millora tecnològica eficient mitjançant la substitució dels fluorecents convencionals per fluorecents amb reactàncies a les escoles i a parts de l’ajuntament de Palau d’Anglessola.

DESCRIPCIÓ I LLOCS DE L’ACTUACIÓ
L’actuació d’eficiència energètica a cada equipament afectat consisteix en les següents mesures:
1) Substitució de fluorescents convencionals per fluorescents amb canvi de
reactància electrònica.
L’aactuació consisteix en:
– Escoles
Substitució/transformació de 13 fluorescents de 1×18 W convencionals a 13
fluorescents estancs de 1×18 W amb reactància electrònica.
Substitució/transformació de 38 fluorescents de 1×36 W convencionals a 38
fluorescents estancs de 1×36 W amb reactància electrònica.
Substitució/transformació de 1 fluorescent de 2×36 W convencionals a 1
fluorescent estanc de 2×36 W amb reactància electrònica.
o Substitució/transformació de 80 fluorescents de 1×58 W convencionals a 80
fluorescents estancs de 1×58 W amb reactància electrònica.

Substitució/transformació de 27 fluorescents de 2×58 W convencionals a 27
fluorescent estanc de 2×58 W amb reactància electrònica.

Substitució de 183 tubs fluorescents a 183 tubs fluorescents TL-D Super 80,
inclòs la Tassa del Tub, que compleixi RD208/2005

– Ajuntament

Substitució/transformació de 32 fluorescents de 4×18 W convencionals a 32
fluorescents de 4×18 W amb reactància electrònica, inclòs la substitució dels
tubs existents per 128 tubs fluorescents TL-D Super 80 de 18W i la tassa que
compleixi el RD208/2005.

2) Instal·lació de 8 detectors de presencia als lavabos de les escoles

JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL I ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ

Amb l’actuació d’eficiència energètica proposada en aquesta memòria, i considerant un preu mig de la tarifa elèctrica aplicable a l’enllumenat exterior en aquest moment, es preveu aconseguir el següent estalvi econòmic:

S’ha considerat un preu mig de terme d’energia de 0,12 €/kWh

Estalvi energètic: 5.463,54 KWh/any

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Projecte d’eficiència energètica