ESTUDI D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER LA SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT A LED EN VARIS EQUIPAMENTS

Auditoría energética / Eficiencia energética

eficiencia energética IMG_3462 IMG_3468

ESTUDI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIA ENERGETICA PER LA SUBSTITUCIÓ D’ENLLUMENAT A LED EN VARIS EQUIPAMENTS

Client: AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
Adreça: VARIS EQUIPAMENTS DE L’AJUNTAMENT
Població: TORRES DE SEGRE (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’eficiència energètica per a la millora tecnològica eficient mitjançant la substitució dels fluorecents convencionals per fluorecents amb reactàncies electròniques o del tipus LED dins dels equipaments municipals de més consum de Torres de Segre. Això permetra un important Estalvi de llum.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

 • Estudi d’eficiiència energètica previ a Auditoria Energètica parcial.
 • Peticó de subvenció.
 • Certificació dels canvis.

S’ha fet una Auditoria Energètica parcial (Estalvi de llum).  analitzant en consum anual, les hores de funcionament, i la actual tecnologia d’il·luminació interior de cada equipament.

D’aquest anàlisis s’han seleccionat els equipaments municipals a realitzar la millora, que son:

 • Escoles
 • Llar de jubilats
 • Biblioteca
 • Ajuntament
 • Annex Poliesportiu (sala amb aules per cursos)

La actuació projectada va consistire en  SUBSTITUCIÓ DE GRAN PART DELS FLUORESCENTS CONVENCIONALS DELS EQUIPAMENTS DE MES CONSUM PER FLUORESCENTS AMB REACTANCIES ELECRONIQUES O DE TIPUS LED.

tant l’actuació consisteix en:

– Escoles (classes, menjador, cuina, oficina i els passadissos amb llums sempre obertes)

 • Substitució/transformació de 24 fluorescents de 18 W convencionals per fluorescents tipus LED de 9 W o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.
 • Substitució/transformació de 159 fluorescents de 58 W convencionals per fluorescents tipus LED de 22 W o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.

– Llar de jubilats:

 • Substitució/transformació de 24 fluorescents de 58 W convencionals per fluorescents tipus LED de 22 W o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.

– Biblioteca:

 • Substitució/transformació de 18 fluorescents de 58 W convencionals per fluorescents tipus LED de 22 W o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.

– Ajuntament:

 • Substitució/transformació de 20 fluorescents de 58 W convencionals per fluorescents tipus LED de 22 W  o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.

– Annex poliesportiu:

 • Substitució/transformació de 1 fluorescent de 18 W convencionals per fluorescents tipus LED de 9 W o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.
 • Substitució/transformació de 49 fluorescents de 58 W convencionals per fluorescents tipus LED de 22 W o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.

ESTALVI ECONÒMIC ESPERAT AMB LES MESSRUES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Amb l’actuació proposada en aquesta memòria, i considerant un preu mig de la tarifa elèctrica aplicable a l’enllumenat exterior en aquest moment, es preveu aconseguir el següent Això permetra un important estalvi de llum.:

S’ha considerat un preu mig de terme d’energia de 0,12 €/kWh

Estalvi energètic: 26.241 KWh/any

Estalvi anual per terme energia:

26.241 kWh x 0,12 €/kW = 3.150 €/any (sense IVA ni impostos indirectes)

ESTALVI D’EMISSIONS EQUIVALENTS DE CO2 (PETJADA DE CARBONI) esperades AMB LES MESSRUES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

L’Estalvi esperat d’emissions equivalents de CO2 serà de:

26.241 kWh x 0,3 kgCO2/kWh = 7,872 Tn/CO2