ESTRUCTURA PER 2 EDIFICIS AMB 12 HABITATGES I APARCAMENTS

Client: PROGEGA HABITATGES S.L.
Any: 2009
Adreça: C/ NOU 3-5
Població: LES AVELLANES (LLEIDA)
Tipus: ESTRUCTURA FORMIGÓ

Descripció:
Es tracta de dos edificis d’habitatges ubicats al municipi Les Avellanes (Lleida). Els edificis tenen una alçada de 2 plantes, amb un total de 12 habitatges. Es va optar per una estructura de formigó de sostre unidireccional amb nervis formigonats “in situ” i lloses armades que recolzen en pòrtics (jàsseres i pilars) de formigó armat. La superfície total construïda és de 2.067,87 m2.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Redacció de la documentació per l’execució de les obres.
  • Càlcul dels fonaments.
  • Càlcul de l’estructura de formigó.
  • Redacció del projecte tècnic.
  • Direcció d’obra.