ESTRUCTURA PER A CENTRE CULTURAL MUSICAL

Client: AJUNTAMENT DE JUNEDA
Adreça: C/ DR. CRONUDELLA, 2
Població: JUNEDA (LLEIDA)
Tipus: ESTRUCTURA FORMIGÓ

Descripció:
Es tracta d’un edifici de dues plantes, destinat a albergar un centre cultural musical, ubicat a la Juneda (Lleida). L’edifici és propietat de l’Ajuntament de la Juneda. Es va optar per una estructura de formigó de sostre unidireccional amb sostre de semibigueta i revoltó, i lloses armades, que recolzen bigues de formigó armat i en murs. La superfície total construïda és de 484,80 m2.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Redacció de la documentació.
  • Càlcul dels fonaments.
  • Càlcul de l’estructura de formigó.
  • Redacció del projecte tècnic.
  • Direcció d’obra.