ESTRUCTURA PER UN EDIFICI DE GARATGES, TRASTERS I 7 HABITATGES

Client: LA GREMIAL S.L.
Adreça: C/ RIU ESSERA 7
Població: LLEIDA
Tipus: ESTRUCTURA FORMIGÓ

Descripció:
Es tracta d’un edifici d’habitatges ubicat a la ciutat de Lleida. L’edifici té una alçada de 3 plantes, amb una total de 7 habitatges. La planta baixa està ocupada per locals, i disposa d’un garatge al soterrani. Es va optar per una estructura de formigó de sostre unidireccional amb nervis formigonats “in situ” i lloses armades que recolzen en pòrtics (jàsseres i pilars) de formigó armat. La superfície total construïda és de 909,00 m2.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Redacció de la documentació.
  • Càlcul dels fonaments.
  • Càlcul de l’estructura de formigó.
  • Redacció del projecte tècnic.
  • Direcció d’obra.