ESTUDIS ESTRUCTURALS PER LA INSTAL•LACIÓ DE PANELLS FOTOVOLTAICS

Client: VARIS
Situació: CATALUNYA I ARAGÓ
Tipus: CÀLCUL D’ESTRUCTURES

Descripció:
Durant els anys 2009 i 2010 es van realitzar 19 estudis de capacitat estructural a la localitat de Barberà del Vallès, i més de 60 estudis de capacitat estructural en les comunitats autònomes d’Aragó i Catalunya. Es realitzaven estudis de diferents tipologies de cobertes, per la posterior instal•lació de panells fotovoltaics. Les estructures més estudiades van ser estructures de formigó, estructures metàl•liques, i estructures de fusta.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Càlcul estructural.
  • Estudis de reforç de l’estructura.
  • Redacció de l’estudi tècnic.