IMPLANTACIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL DE 3.525 m2 PER FABRICAR PECES D’AUTOMOCIÓ

Client: FRAPE BEHR S.A.
Adreça: CTRA. DE LLEIDA S/N
Població: MONTBLANC (TARRAGONA)
Tipus: ESTRUCTRUA METÀL•LICA

Descripció:
Es tracta d’una nau ubicada al terme de Montblanc (Tarragona), amb una superfície total construïda de 3.525 m2. La solució adoptada per la construcció va ser una estructura metàl•lica a base de pilars encastats i encavallades recolzades sobre els pilars amb els seus nusos articulats. La coberta es va efectuar a base de panells sandwich amb doble xapa galvanitzada amb aïllament de poliuretà de 40 mm.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Redacció de la documentació per tal d’obtenir els permisos i llicències necessaris.
  • Càlcul dels fonaments.
  • Càlcul de l’estructura metàl•lica.
  • Redacció del projecte tècnic.
  • Direcció d’obra