INSTAL•LACIÓ DE SALA DE CALDERES DE GAS

Client: AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
Adreça: PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, 1
Població: ALCARRÀS (LLEIDA)
Tipus: INSTAL•LACIÓ GAS

Descripció:
Es tracta d’un local cultural ubicat a la població d’Alcarràs (Lleida) propietat de l’Ajuntament. Es va fer el projecte d’una instal•lació de gas en una sala de calderes ja existent. El subministrament de gas es realitza des de la xarxa municipal a mitja pressió, i es porta fins l’exterior de la sala de calderes per un conducte aeri vist.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Redacció de la documentació per tal d’obtenir els permisos i llicències necessaris.
  • Càlcul de les canonades i vàlvules.
  • Disseny d’instal•lacions de protecció.
  • Redacció del projecte tècnic.
  • Direcció d’obra.