ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN COBERTA DE 990 KWN CONECTADA A XARXA

Projecte d’enginyeria: Instal·lació d’energia solar en coberta.

Client: MIRALBAIDA ENERGIA II S.L.
Adreça: POLÍGON 2, PARCEL•LA 185
Població: TORREGROSSA (LLEIDA)
Tipus: ENERGIES RENOVABLES

Descripció:
Es tracta d’una instal•lació solar fotovoltaica sobre una coberta de 12.000 m2. Es van instal•lar un total de 5.856 plaques solars amb una potència nominal de 990 kW. També es va calcular i redactar el projecte per la transformació de l’energia en mitja tensió i la connexió a la xarxa per la venda de l’energia a la companyia.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Projecte d’enginyeria.
  • Càlul d’estructures
  • Redacció de la documentació per tal d’obtenir els permisos i llicències necessaris.
  • Càlcul de la instal•lació fotovoltaica.
  • Càlcul de la transformació de baixa tensió a mitja tensió.
  • Redacció dels diversos projectes tècnics.
  • Direcció d’obra.