INSTAL•LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA EN COBERTA DE 300 KWN CONECTADA A XARXA

Client: ACTEL S.C.C.L.
Adreça: POL. TOSSAL DE LA BASSA
Població: TÉRMENS (LLEIDA)
Tipus: ENERGIES RENOVABLES

Descripció:
Es tracta d’una instal•lació solar fotovoltaica sobre coberta. Es van instal•lar un total de 4.410 panells amb una potència nominal de 300 kW. També es va calcular i redactar el projecte per la transformació de l’energia en mitja tensió i la connexió a la xarxa per la venda de l’energia a la companyia.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Redacció de la documentació per tal d’obtenir els permisos i llicències necessaris.
  • Càlcul de la instal•lació fotovoltaica.
  • Càlcul de la transformació de baixa tensió a mitja tensió.
  • Redacció dels diversos projectes tècnics.
  • Direcció d’obra.