PROJECTE D’EVACUACIÓ D’ENERGIA EN MITJA TENSIÓ PER INSTAL•LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 2 MW

Client: POAL FOTOVOLTAICA S.L.U.
Adreça: POL. 2, PARCEL•LA 8
Població: EL POAL (LLEIDA)
Tipus: INSTAL•LACIÓ MITJA TENSIÓ

Descripció:
Es va fer el projecte d’evacuació d’energia en mitja tensió del parc fotovoltaic del municipi de El Poal (Lleida). En aquest projecte es va calcular, justificar i definir la instal•lació de mitja tensió del parc, tant la connexió a la xarxa pública mitjançant un tram de línea soterrada i un tram de línea aèria, com els centres de transformació necessaris per fer la conversió de baixa a mitja tensió. Es van instal•lar cinc centres de transformació per evacuar una potència total de 2.000 kW.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Redacció de la documentació per tal d’obtenir els permisos i llicències necessaris.
  • Càlcul dels centres de transformació.
  • Càlcul de la línea de mitja tensió.
  • Redacció del projecte tècnic.
  • Direcció d’obra.