PROJECTE D’EVACUACIÓ D’ENERGIA EN MITJA TENSIÓ PER INSTAL•LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 270 KW

Client: MARTÍ FELIP JOSA
Adreça: POL. 15, PARCEL•LA 3 I 7
Població: VILA-SANA (LLEIDA)
Tipus: INSTAL•LACIÓ MITJA TENSIÓ

Descripció:

Es va fer el projecte d’evacuació d’energia en mitja tensió del parc fotovoltaic del municipi de Vila-Sana, a la comarca del Pla d’Urgell (Lleida). En aquest projecte es va calcular, justificar i definir la instal•lació de mitja tensió del parc, tant la connexió a la xarxa pública mitjançant un tram de línea soterrada, com els centres de transformació necessaris per fer la conversió de baixa a mitja tensió. Es van instal•lar tres centres de transformació per evacuar una potència total de 270 kW.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Redacció de la documentació per tal d’obtenir els permisos i llicències necessaris.
  • Càlcul dels centres de transformació.
  • Càlcul de la línea de mitja tensió.
  • Redacció del projecte tècnic.
  • Direcció d’obra.