PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL FRIGORÍFICS PEDROL

Client: FRIGORÍFICS PEDROL
Adreça: POLÍGON 2, PARCEL•LA 185
Població: TORREGROSSA (LLEIDA)
Tipus: ESTRUCTURA METÀL•LICA

Descripció:
Es tracta d’una nau ubicada al terme de Torregrossa (Lleida), amb una superfície de 8.000 m2. La nau s’utilitza com a magatzem agrícola. Està formada per dues estructures metàl•liques a dos aigües, formades per encavallades. La nau té una forma regular amb 80 m. D’amplada i 100 m. De llargària, i disposa d’una alçada de 12 m. En el punt de coronació, el pendent de les cobertes és del 10% i aquestes estan formades amb panells tipus sandwich.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Redacció de la documentació per tal d’obtenir els permisos i llicències necessaris.
  • Càlcul dels fonaments.
  • Càlcul de l’estructura metàl•lica.
  • Redacció del projecte tècnic.
  • Direcció d’obra.