PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL•LACIONS I ESTRUCTURA PER UNA ESCOLA DE JARDINERIA

Cálculo de estructuras / Proyecto instalaciones

Client: AJUNTAMENT DE LLEIDA
Adreça: CARRER TIL•LER 1
Població: LLEIDA
Tipus: INSTAL•LACIONS I ESTRUCT.

Descripció:
Es tracta d’una escola de jardineria ubicada a Lleida, consta d’una sola planta amb una superfície total de 807 m2. L’escola disposa de diverses aules per donar les classes, una sala polivalent, una àrea de serveis i vestuaris, i una àrea d’administració i professorat. Per la construcció de la nova escola es va escollir una estructura de formigó amb jàsseres amb pendent variable i plaques alveolars amb lloses prefabricades per als forjats.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Redacció de la documentació per tal d’obtenir els permisos i llicències necessaris.
  • Càlcul de l’estructura i dels fonaments.
  • Disseny i càlcul de les instal•lacions.
  • Redacció del projecte tècnic.
  • Direcció d’obra.