EFICIENCIA Alumbrado Público

MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE ROSSELLÓ

Client: AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Adreça: VARIS SECTORS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE ROSSELLÓ
Població: ROSSELLÓ (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’eficiència energètica per a la millora tecnològica eficient mitjançant la instal·lació d’un sistema de regulació electrònic punt a punt i la disminució de les potències de les làmpades de part de l’enllumenat públic de Rosselló.

DESCRIPCIÓ I ZONES D’ACTUACIÓ

L’actuació consisteix en les següents mesures:

 • Substitució de làmpades per altres de menor o igual potència. Les noves làmpades seran totes de Vapor de Sodi d’alta pressió.
 • En totes del lluminàries on es substitueix la làmpada, s’incorporarà un equip electrònic regulable d’encesa adaptat a la potència de la làmpada, amb un caputxó estanc IP-65.

Les zones d’actuació i les lluminàries concretes a substituir son les que s’enumeren, indicant-ne també la potència de la làmpada desprès de l’actuació:

Per tant l’actuació consisteix en:

 • Substitució de 8 làmpades antigues de 70 W per làmpades noves de 70 W de VSAP.
 • Substitució de 64 làmpades de 100 W per làmpades de 70 W de VSAP.
 • Substitució de 402 làmpades de 250 W per làmpades de 150 W de VSAP.
 • Incorporació d’un equip electrònic regulable d’encesa adaptat a les necessitats de les noves potències instal·lades, amb un caputxó estanc IP-65 per cada una de les 535 lluminàries on es substitueix la làmpada.

 

ESTALVI ECONÒMIC ESPERAT AMB L’ACTUACIÓ

Amb l’actuació proposada en aquesta memòria, i considerant un preu mig de la tarifa elèctrica aplicable a l’enllumenat exterior en aquest moment, es preveu aconseguir el següent estalvi econòmic:

Estalvi energètic; 283.380 KWh/any

Estalvi anual per terme energia:

283.380kWh x 0,10 €/kW = 28.338 €/any

 

ESTALVI D’EMISSIONS EQUIVALENTS DE CO2

L’Estalvi esperat d’emissions equivalents de CO2 serà de:

283.380kWh x 0,3kgCO2/kWh = 85,01 Tn/CO2

 

Els treballs realitzats van ser els següents:

 • Projecte de millora d’eficiència energètica.
 • Certificació actuacions
EFICIENCIA PALAU

PROJECTE D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA SUBSTITUCIÓ A LED A L’AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESOLA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA SUBSTITUCIÓ A LED A L’AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESOLA

Client: AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESSOLA
Adreça: VARIS EQUIPAMENTS DE L’AJUNTAMENT
Població: PALAU D’ANGLESSOLA (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’eficiència energètica per a la millora tecnològica eficient mitjançant la substitució dels fluorecents convencionals per fluorecents amb reactàncies a les escoles i a parts de l’ajuntament de Palau d’Anglessola.

DESCRIPCIÓ I LLOCS DE L’ACTUACIÓ
L’actuació d’eficiència energètica a cada equipament afectat consisteix en les següents mesures:
1) Substitució de fluorescents convencionals per fluorescents amb canvi de
reactància electrònica.
L’aactuació consisteix en:
– Escoles
Substitució/transformació de 13 fluorescents de 1×18 W convencionals a 13
fluorescents estancs de 1×18 W amb reactància electrònica.
Substitució/transformació de 38 fluorescents de 1×36 W convencionals a 38
fluorescents estancs de 1×36 W amb reactància electrònica.
Substitució/transformació de 1 fluorescent de 2×36 W convencionals a 1
fluorescent estanc de 2×36 W amb reactància electrònica.
o Substitució/transformació de 80 fluorescents de 1×58 W convencionals a 80
fluorescents estancs de 1×58 W amb reactància electrònica.

Substitució/transformació de 27 fluorescents de 2×58 W convencionals a 27
fluorescent estanc de 2×58 W amb reactància electrònica.

Substitució de 183 tubs fluorescents a 183 tubs fluorescents TL-D Super 80,
inclòs la Tassa del Tub, que compleixi RD208/2005

– Ajuntament

Substitució/transformació de 32 fluorescents de 4×18 W convencionals a 32
fluorescents de 4×18 W amb reactància electrònica, inclòs la substitució dels
tubs existents per 128 tubs fluorescents TL-D Super 80 de 18W i la tassa que
compleixi el RD208/2005.

2) Instal·lació de 8 detectors de presencia als lavabos de les escoles

JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL I ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ

Amb l’actuació d’eficiència energètica proposada en aquesta memòria, i considerant un preu mig de la tarifa elèctrica aplicable a l’enllumenat exterior en aquest moment, es preveu aconseguir el següent estalvi econòmic:

S’ha considerat un preu mig de terme d’energia de 0,12 €/kWh

Estalvi energètic: 5.463,54 KWh/any

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

 • Projecte d’eficiència energètica
mapa juneda

AUDITORIA ENERGÈTICA EN PART DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE JUNEDA

Client: AJUNTAMENT DE JUNEDA
Adreça: VARIS SECTORS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE JUNEDA
Població: JUNEDA (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’uditoria energètica i de millora d’eficiència energètica per a la millora tecnològica eficient mitjançant la instal·lació d’un sistema de regulació electrònic punt a punt i la disminució de les potències de les làmpades de part de l’enllumenat públic de Juneda.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

 • Auditoria energètica enllumenat públic (Dins del document global del pacte dels alcaldes).
 • Estudi d’estalvi energètic.
 • Certificació dels estalvis de llum aconeguits.

DESCRIPCIÓ I ZONES D’ACTUACIÓ

L’actuació prevista en l’auditoria energètica als carrers afectats consisteix en les següents mesures:

 • Substitució de làmpades per altres de menor o igual potència, substituint també totes les que son de Mercuri. Les noves làmpades seran totes de Vapor de Sodi d’alta pressió.
 • En totes del lluminàries on es substitueix la làmpada, s’incorporarà un equip electrònic regulable d’encesa adaptat a la potència de la làmpada, amb una estanqueïtat de IP-65.

ESTALVI ECONÒMIC ESPERAT AMB L’ACTUACIÓ

Amb l’actuació proposada en aquesta memòria, i considerant un preu mig de la tarifa elèctrica aplicable a l’enllumenat exterior en aquest moment, es preveu aconseguir el següent estalvi econòmic:

S’ha considerat un preu mig de terme d’energia de 0,10 €/kWh

Estalvi energètic: 77.405 KWh/any

Estalvi anual per terme energia:

77.405 kWh x 0,10 €/kW = 7.740,5 €/any (No inclou impostos indirectes)

 

ESTALVI D’EMISSIONS EQUIVALENTS DE CO2

L’Estalvi esperat d’emissions equivalents de CO2 serà de:

77.405 kWh x 0,3 kgCO2/kWh = 23,22 Tn/CO2